Bibliografie
Monografie:CHEJNOVÁ, Pavla. Development of Syntactic Competence in a Czech Child. Praha: PedF UK, 2019. ISBN 978-80-7603-150-0.


CHEJNOVÁ, Pavla. Acquisition of morphological categories and vocabulary in early ontogenesis of a Czech child. Praha: Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3436-4, ISBN 978-80-246-3453-1 pdf.


CHEJNOVÁ Pavla. How to Ask a Professor: Politeness in Czech Academic Culture. Praha: Karolinum, 2015. ISBN 978-80-246-3090-8, ISBN 978-80-246-3111-0 pdf.
Kapitoly v monografiích:CHEJNOVÁ, Pavla. Self-Praise in Czech Television Talk Shows. In Xie, C., Tong, Y. (eds.) Self-Praise Across Cultures and Contexts. Advances in (Im)politeness Studies. Springer, Cham, 2022, pp.  293–314. Print ISBN978-3-030-99216-3, Online ISBN978-3-030-99217-0.


CHEJNOVÁ, Pavla. Volba komunikační strategie u studentů při kontaktu s fakultou In Styl, stylistika a multimodálnost: Písemné komunikáty. Praha: NLN, 2020, pp. 468–478. ISBN 978-80-7422-767-7.


CHEJNOVÁ, Pavla. Úskalí kvantitativní analýzy dětského slovníku. In Hájková, E. a kol. Moudří milují pověsti. Praha: PedF UK, 2015, pp. 165–169. ISBN 978-80-7290-848-6.


CHEJNOVÁ, Pavla. Formulování žádostí v češtině z hlediska didaktického. In Šmejkalová, M., Kvíčalová, M., Vybíral, P. (eds.): Žena, růže, píseň, řeč. Praha, Pedf UK, 2015, pp. 145–151. ISBN 978-80-7290-831-8.


CHEJNOVÁ, Pavla. Povinná školní četba v českém společenském kontextu. In Canon: Otázky kánonu v literatuře a vzdělávání. Praha: Karolinum, 2014, pp. 41–48. ISBN: 978-80-246-2975-9.Články v časopisech s IF:CHEJNOVÁ, Pavla. Apology as a multifunctional speech act in Czech students’ e-mails to their lecturer. Journal of pragmatics 183, 2021, pp. 53–66.


CHEJNOVÁ, Pavla. Osvojování gramatických kategorií sloves u českého dítěte. Slovo a slovesnost, 77 (3), 2016, pp. 185–201. 


CHEJNOVÁ, Pavla. Expressing politeness in the institutional e-mail communications of university students in the Czech Republic. Journal of Pragmatics 60 (1), 2014, pp. 175–192.Články v časopisech Scopus:


CHEJNOVÁ, Pavla. Acquisition of adverbs and pronominal adverbs in a Czech child.  Topics in Linguistics 18 (1), 2017, pp. 32–27.


CHEJNOVÁ, Pavla. Development of directives in child language – A case study of Czech. Topics in Linguistics 15 (1), 2015.
Články v časopisech Erih+:


CHEJNOVÁ, Pavla. Rozvoj komunikačních dovedností v české mateřské škole. Didaktické studie 13, (2), 2021, pp. 116–131.


CHEJNOVÁ, Pavla. Raná slovní zásoba a její vývoj. Didaktické studie 13 (1) 2021, pp. 157–168.


CHEJNOVÁ, Pavla. Osvojování souvětných struktur u dítěte. Didaktické studie 12 (1), 2020, pp. 161–174.


CHEJNOVÁ, Pavla. Nadaný žák na počátku školní docházky v hodinách českého jazyka.  Didaktické studie 11 (1), 2019, pp. 142–156.


CHEJNOVÁ, Pavla. Posuny ve zdvořilostních strategiích v současné české společnosti. Bohemistyka XIII (1), 2013, pp. 15–34.

Ostatní recenzované časopisy:


CHEJNOVÁ, Pavla. Míra osvojenosti gramatických kategorií jmen a sloves u předškolního dítěte. Nová čeština doma a ve světě, 2015/2, pp. 89–97.


CHEJNOVÁ, Pavla. Child acquisition of Czech modal verbs. AD ALTA, 2014, no. 2, pp. 7–10.
Recenzované sborníky:


CHEJNOVÁ, Pavla. Osvojování frazeologie u českého dítěte. (In Avramova, C. (ed.) Стереотипът в славянските езици,литератури и култури. Sofia: Sofia University St. Kliment Ohridski, 2019, pp. 381–386.CHEJNOVÁ, Pavla. Posuny ve volbě oslovení v asymetrické komunikaci v české společnosti. In Slavjanskite ezici otblizo, Sofie: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 2013, pp. 404–410. ISBN: 978-954-07-3486-6.


Poslední změna: 23. únor 2023 20:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit