CV
Vzdělání:

2023 ukončení studia oboru Teologie na Cyrilometodějské teologické fakultě UP (Bc.)

2009 ukončení studia oboru Studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií UK (Bc.)

2007 absolvování kurzu celoživotního vzdělávání Od poznatků k využití a zisku: Komplexní program Univerzity Karlovy v Praze pro vzdělávání a řízení v přenosu znalostí a výchovu v inovačním podnikání

2007 ukončení studia oboru Školský management na PedF UK (Bc.)

2002 rigorózní zkouška v oboru Český jazyk s didaktikou (PhDr.)

2001 ukončení studia na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů – český jazyk a anglický jazyk (Mgr.)


Vědecká hodnost:


2020 habilitace v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě UK (doc.)

2004 Ph.D. v oboru Pedagogika – didaktika českého jazyka na Pedagogické fakultě UKPracovní zařazení:


od r. 2015 členka mezinárodní organizace International Network of Address Research

od r. 2014 recenzentka Elsevier Journals (Journal of Pragmatics, Ampersand, Language Sciences)

2005–2006 členka hlavního výboru Jazykovědného sdružení ČR

od r. 2004 členka redakční rady časopisu Jazykovědné aktuality


od r. 2003 odborná asistentka na katedře českého jazyka Pedagogické fakulty UK (od r. 2020 docentka tamtéž)

2002, 2003, 2004 lektorka na Letní škole slovanských studií na Filozofické fakultě UK

2001–2004 lektorka anglického jazyka v jazykové škole Threshold Training Associates

2001–2002 učitelka rétoriky na gymnáziu Chodovická, Praha 9
Další aktivity:


Garantka studijního programu Učitelství pro mateřské školy

Posuzovatelka a členka komise pro fakultní agon

Koordinátorka Erasmus+

Členka oborové rady doktorského studia Didaktika českého jazyka
Poslední změna: 24. říjen 2023 14:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit