• PRO UCHAZEČE

PRO UCHAZEČE
Nový studijní program reagující na problematiku inkluzivního pojetí výuky:


Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy s rozšířením o znalosti problematiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků s odlišným mateřským jazykem, a žáků nadaných.


Cred. Marek, Tereza


Informace o náplni a přijímacím řízení naleznete na stánce fakulty


Plán standardní trajektorie průchodu studiem a předměty naleznete zde.

Od akademického rok 2021/2022 se studuje podle nové akreditace.

Studijní plány naleznete zde:

Bc. maior

Bc. minor


NMgr. maior

NMgr. minor
Poslední změna: 21. září 2023 14:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit