Státnice

Důležité upozornění: u státních zkoušek z českého jazyka zakončujících všechny typy studia se studenti budou vyjadřovat jazykovým kódem adekvátním komunikační situaci, tedy spisovně. Odchýlení od tohoto standardu může být zohledněno v hodnocení.


SZZk Bc. - okruhy

SZZk NMgr. - okruhy platné od 1. října 2019

SZZ NMgr - výukové situace platné od 1. října 2021

SZZk Mgr. - Učitelství pro 1. stupeň - okruhy

CŽV - okruhy ke státnicím


Poslední změna: 29. září 2021 21:45 
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit