Doktorandi

jméno (školitel) téma


Mgr. Lucie Baloušová (PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.) Kritická místa ve výuce syntaxe v 7. ročníku základní školy

Mgr. Eva Cihlářová (doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.) Vliv pojetí slohových útvarů na rozvoj argumentačních dovedností u francouzských a českých žáků - přerušeno

Mgr. Eliška Králová (PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.) Prefixy a prefixoidy řeckého a latinského původu jako předpoklad porozumění cizím slovům u žáků čtyřletých gymnázií

PhDr. Hynek Krátký (doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.)

Mgr. Adéla Krygarová (doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.)

Mgr. Petra Paťchová (PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.) Percepce vztahu verbální a neverbální složky textu žákem ZŠ

Mgr. Varvara Skibina - přerušeno

Mgr. Lukáš Smola (PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.) Sociální sítě v současné vzdělávací praxi oboru český jazyk

Mgr. Lucie Strejčková, DiS. (PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.) Osvojování slovotvorných kompetencí u žáků ZŠ

Mgr. Eliška Veselá (prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.) Řečové deficity a kompenzační strategie u osob s afázií a Alzheimerovou chorobou

Mgr. Veronika Vršecká (doc. PhDr. Eva Hájková, CSc.) Aktivizační metody v hodinách českého jazyka a literatury na 1. stupni základní školy

Mgr. Patricie Šinkovičová (prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.) Vývoj chápání doplňku u žáků 2. stupně ZŠ

Mgr. Edita Frantesová Možností efektivního využití výukových videí ve výuce češtiny jako cizího a druhého jazyka

Mgr. Markéta Kronovetrová Fingerová Pojetí slohu v učebnicích 20. a 21. století

Mgr. Ondřej Dědič Lingvistická analýza politického diskurzu jako cesta k prohlubování mezipředmětových vztahů

Mgr. Monika Benáková Problematika zájmen v současném školském prostředíDoktorandi konzultují po e-mailové dohodě. E-mailová adresa má tvar jmeno.prijmeni@pedf.cuni.cz.Absolventi doktorského studia:

2023

Mgr. Ivana Hurytová, Ph.D. (doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.) Subjektivní teorie mluvnice u učitelů českého jazyka

Mgr. Karolína Táborská, Ph.D. (PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.) Úspěch v jazykovém obrazu světa žáků českých základních a středních škol


Poslední změna: 15. listopad 2023 10:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit