• PRO STUDENTY

PRO STUDENTY


Nabídka - podpůrná skupina Akademické poradny (nejen pro studenty s SSP)
Informace o průběhu Asistentské praxe k oborovým didaktikám - paralelky Mgr. Krygarové


Nabídka online kurzů na Justus Liebig Universität Giessen


Informace o stáži v Banátu a kontakt zde.


K žádostem studentek/studentů (omluvy/odhlášení a další) stanovuji

podle platných pravidel následující:
Studenti se omlouvají / podávají své žádosti písemnou formou (formulář

Žádost o odhlášení ze SZZ, popř. formulář "Všeobecná žádost" a další).

Formulář naleznou na webu fakulty (studenti - studijní oddělení -

potřebuji vyřídit

https://pedf.cuni.cz/PEDF-222.html).


Vyplněnou a podepsanou žádost odevzdávají přes podatelnu na studijní

oddělení. V případě pochybností, jak se žádostí naložit, se lze

obrátit na příslušnou studijní referentku.


Studenti nezasílají žádosti přímo na mail sekretariátu KČJ, poněvadž

je nutné, aby byly žádosti v podatelně zaevidovány do elektronické

spisové služby.


Žádosti zaslané přímo na mail sekretariátu KČJ nebo pracovníků KČJ nebudou napříště vyřizovány.


doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.Nabídka předmětu Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF Vybrané kapitoly z české gramatiky


Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami

Vyhlášky a nařízení vedoucí katedry
Český jazyk (univerzitní základ) - tematické okruhy ke zkoušce


Poslední změna: 24. říjen 2023 14:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit