Pavel Sojka

Konzultační hodiny v LS 2023:


V lichých výukových týdnech: čtvrtek od 13:15 do 14:20, v sudých výukových týdnech: čtvrtek od 11:30 do 12:45.E-mail: pavel.sojka@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 203

Místnost: R320A
Odborné zaměření:


Morfologie českého jazyka, fonetika a fonologie češtiny, sociolingvistika, rétorika


CV

Granty

Publikace
Poslední změna: 14. únor 2023 14:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit