Pavel Sojka

Konzultační hodiny ve zkouškovém období ZS 2022/2023:

pondělí 9:30-10:45E-mail: pavel.sojka@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 203

Místnost: R320A
Odborné zaměření:


Morfologie českého jazyka, fonetika a fonologie češtiny, sociolingvistika, rétorika


CV

Granty

Publikace
Poslední změna: 20. leden 2023 11:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit