Pavel Sojka


Konzultační hodiny před začátkem výuky v ZS 2023/2024:


5. 9. 10:00-11:30,

2. 9. 10:00-11:30

18. 9. 10:00-11:30

26. 9. 10:00-11:30

3. 10. 10:00-11:30


E-mail: pavel.sojka@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 203

Místnost: R320A
Odborné zaměření:


Morfologie českého jazyka, fonetika a fonologie češtiny, sociolingvistika, rétorika


CV

Granty

Publikace
Poslední změna: 31. srpen 2023 09:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit