Pracovníci

Doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D. - organizátorka praxí

PhDr. Klára Eliášková, Ph.D. - kontaktní osoba pro studenty se SSP

Doc. PhDr. Eva Hájková, CSc. - oblast učitelství 1. stupně, vedoucí redaktor časopisu Didaktické studie

Doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.

Doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D. - oblast zahraničních styků a předškolní pedagogiky

PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D.

PhDr. Pavel Sojka, Ph.D.

PhDr. Zuzana WIldová, Ph.D.Externí spolupracovníci:


PhDr. Gabriela Babušová, Ph.D.

PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.

PhDr. Jana Martáková-Styblíková, Ph.D.


Externisté konzultují po e-mailové dohodě. E-mailová adresa má tvar jmeno.prijmeni@pedf.cuni.cz.


Poslední změna: 9. leden 2024 10:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit