Studentská oborová radaStudentská oborová rada zajišťuje komunikaci mezi studenty bohemistiky a vedením katedry českého jazyka a katedry české literatury.


Zprostředkovává vzájemnou výměnu názorů nejen na studium. Svým působením se snaží učinit studium kvalitnějším a pro obě strany příjemnějším. Vyjadřuje se nejen k aktuálním problémům studentů a vyučujících, ale spolupracuje i na dlouhodobých projektech týkajících se budoucnosti oboru český jazyk a literatura na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Nejaktuálnější informace se nacházejí na hlavní stránce PedF UK v záložce studenti – oborové rady a spolky:


https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-386.html


e-mail studentské rady oboru ČJL: sor.cjl.pedfuk@gmail.com


FB: Studentská oborová rada českého jazyka a literatury PedF UK


Studentská oborová rada českého jazyka a literatury PedF UK:

Marek Bajger, mluvčí SOR ČJL, dobíhající akreditace Bc., 3. ročník ČJ-SPG, rok nástupu 2019, bajgermarek@me.com


Tereza Procházková, člen SOR ČJL, dobíhající akreditace Bc., 3. ročník, ČJ-SPG, t.prochter@seznam.cz

Tereza Valachovičová, člen SOR ČJL, dobíhající akreditace Bc., 3. ročník, ČJ-SPG, terezie.valachovicova@gmail.com

Adéla Semrádová, člen SOR ČJL, dobíhající akreditace Bc., 2. ročník, AJ-ČJ, rok nástupu 2020, adelasemradova@seznam.cz

Adéla Mikušová, člen SOR ČJL, dobíhající akreditace Bc., 2. ročník, AJ-ČJ, rok nástupu 2020, adamikusova@seznam.cz

Viktorie Mužíková, člen SOR ČJL, nová akreditace Bc., 1. ročníkm AJ-ČJ, rok nástupu 2021, viktoriemuzikova@seznam.cz

Miloš Lázňovský, člen SOR ČJL, nová akreditace Bc., 1. ročník ČJ-ZSV, rok nástupu 2021, miloslaznovsky2@gmail.com

Ivana Levová, člen SOR ČJL, nová akreditace Bc., 1. ročník, ČJ-SPG, rok nástupu 2021, ivana.levova@email.cz

Poslední změna: 4. duben 2022 09:19 
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit