Studentská oborová radaStudentská oborová rada zajišťuje komunikaci mezi studenty bohemistiky a vedením katedry českého jazyka a katedry české literatury.


Zprostředkovává vzájemnou výměnu názorů nejen na studium. Svým působením se snaží učinit studium kvalitnějším a pro obě strany příjemnějším. Vyjadřuje se nejen k aktuálním problémům studentů a vyučujících, ale spolupracuje i na dlouhodobých projektech týkajících se budoucnosti oboru český jazyk a literatura na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Nejaktuálnější informace se nacházejí na hlavní stránce PedF UK v záložce studenti – oborové rady a spolky:


https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-386.html


e-mail studentské rady oboru ČJL: sor.cjl.pedfuk@gmail.com


FB: Studentská oborová rada českého jazyka a literatury PedF UK


Studentská oborová rada českého jazyka a literatury PedF UK:


mluvčí SOR:

Marek Bajger, 2. ročník NMgr. ČJ-SPG


členové SOR:

Tereza Valachovičová, 2. ročník NMgr. ČJ-SPG

Adéla Semrádová, 1. ročník NMgr. AJ-ČJ

Adéla Mikušová, 1. ročník NMgr. AJ-ČJ

Viktorie Mužíková, 3. ročník Bc. AJ-ČJ

Miloš Lázňovský, 3. ročník Bc. ČJ-ZSV

Ivana Levová, 3. ročník Bc. ČJ-SPG

Lukáš Rytina, 2. ročník Bc. ČJ-D


Poslední změna: 8. prosinec 2023 11:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit