Účast na projektech


OP PPR (2020–2023) „Rozvoj vyučování češtiny jako druhého jazyka“ – vědecký pracovník, hl. řešitel ÚČJTK FF UK


PRIMUS/HUM/19 Didaktika českého jazyka v současném vzdělávacím kontextu.

(2017–2019) – vědecký pracovník, člen řešitelského týmu


GA UK (2014–2016) hlavní řešitelka projektu č. 1574414 Grantové agentury Univerzity Karlovy s názvem „Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku“


GA ČR (2012) – technická a jazyková redakce: Šmejkalová, M. Prozatímní inventární seznam fondu Vladimír Šmilauer (1895–1983), Praha 2012; soupis vznikl za podpory GA ČR jako součást řešení grantového projektu P406/11/1987 Vladimír Šmilauer práce na bibliografii Vladimíra Šmilauera
Poslední změna: 2. říjen 2020 07:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit