CV

Vzdělání2013–2019

Doktorské studium, studijní program Pedagogika, studijní obor Didaktika českého jazyka Pedagogická fakulta UK, Praha2010–2013

Magisterské studium, studijní program: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy, studijní obor český jazyk – dějepis Pedagogická fakulta UK, Praha2007–2010

Bakalářské studium, studijní program Specializace v pedagogice v oboru český jazyk – dějepis Pedagogická fakulta UK, Praha2003–2007

Gymnázium Evropská, Praha 6, esteticko výchovné zaměření

Další aktivity


Učitelka na 2. stupni ZŠ Velké Popovice (2009–dosud)

Externí spolupracovník MŠMT – recenzní posudky pro udělení schvalovací doložky (2019–dosud)

Lektorka češtiny jako druhého jazyka (2020–dosud)

(Z + M Partner, spol. s.r.o. – akreditovaná školení DVPP)
Poslední změna: 1. říjen 2020 11:42 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit