Bibliografie

Monografie

DOLEŽALOVÁ, E. Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2019.


Články

DOLEŽALOVÁ, E. Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku. Didaktické studie, 2017, sv. 2, s. 183–195.

DOLEŽALOVÁ, E. Syntaktická charakteristika písemných prací u žáků 6. ročníků. In: MMK: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK – sborník příspěvků. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2017.

DOLEŽALOVÁ, E. Žákovská vypravování. In: MMK: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky: MMK – sborník příspěvků. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2015.

DOLEŽALOVÁ, E. Vývoj syntaxe psané češtiny u žáků staršího školního věku. In: JAZYK – LITERATURA – KOMUNIKACE 2/2015, ročník 4, s. 69–77.

DOLEŽALOVÁ, E. Lingvodidaktické aktivity Františka Trávníčka. In: ŽENA – RŮŽE – PÍSEŇ – ŘEČ. Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové. Šmejkalová, M. – Kvíčalová, M. – Vybíral, P. (Eds.) Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 2015.

DOLEŽALOVÁ, E. Bibliografie Vladimíra Šmilauera. In: M. Šmejkalová: Praporu věren i ve ztraceném boji. Vladimír Šmilauer – život a dílo filologa (1895–1983). Academia 2015, s. 564–633.

DOLEŽALOVÁ, E. Syntaktická charakteristika písemných prací u žáků staršího školního věku. Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. Hradec Králové: MAGNANIMITAS. 5. vyd. 2014.

KUDLÁČKOVÁ, E. Srovnání sběrů z Kladska u Josefa Štefana Kubína a Jaromíra Jecha. In Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě. Brno: Tribun EU, 2010, s. 40–51. ISBN 978-80-7399-995-7.


Poslední změna: 1. říjen 2020 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit