CV

2016–dosud: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., oddělení vývoje jazyka


2016–září 2019: Vysoká škola kreativní komunikace, s. r. o


2001–2015: Literární akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého


září 2007–únor 2008: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, katedra bohemistiky


2000–2007: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, katedra českého jazyka


 


Poslední změna: 13. leden 2020 09:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit