Granty a další aktivity


Granty

Publicistika a korespondence Karla Havlíčka. 17-13671S (GA ČR). Řešitel. FF UK 2017–2019.


Korespondence Karla Havlíčka. 406/12/0691 (GA ČR). Řešitel. FF UK 2012–2016. Hodnocení ze strany poskytovatele: vynikající.


Korespondence Boženy Němcové. 405/06/0386 (GA ČR). Řešitel. FF UK 2006–2007. Hodnocení ze strany poskytovatele: vynikající.Členství v organizacích


od r. 2018 člen vědecké rady České knižnice


od r. 2017 člen Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR


od r. 2016 člen Matice české


od r. 2013 člen oborové rady doktorského studia oboru didaktika českého jazyka na PedF UK


od r. 2009 člen odborné rady časopisu Naše řeč


od r. 2007 člen redakční rady časopisu Český jazyk a literatura


od r. 2004 člen oborové rady doktorského studia oboru český jazyk na FF UK


od r. 2003 předseda kolegia Kruhu přátel českého jazyka


od r. 2003 člen Jazykovědného sdružení ČR


1997–2006 výkonný redaktor časopisu Čeština doma a ve světěExterní odborné aktivityv r. 2022 člen širší pracovní skupiny revize RVP ZV pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace při NPI ČR


od r. 2017 posuzování slovníkových hesel z oblasti lingvistiky v Akademickém slovníku současné češtiny pro ÚJČ AV ČR


od r. 2017 posuzování didaktických testů k jednotným přijímacím zkouškám z češtiny na osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia pro CZVV


od r. 2016 posuzování didaktických testů a zadání písemných prací maturitní zkoušky z češtiny pro CZVV


od r. 2010 posuzování navrhovaných projektů NAKI (MK ČR), průběžných i závěrečných zpráv projektů NAKI přijatých k řešení a metodik vypracovaných v rámci těchto projektů a navržených k certifikaci


od r. 2008 příležitostně posuzování rukopisů zaslaných časopisům Slovo a slovesnost, Česká literatura, Korpus – gramatika – axiologie, Studie z aplikované lingvistiky, Didaktické studie, Historie – otázky – problémy, Nová Čeština doma & ve světě, Jazykovědné aktuality


od r. 2005 příležitostně posuzování navrhovaných grantových projektů GA ČR, GA UK v Praze, GA JU v Českých Budějovicích


Poslední změna: 6. prosinec 2022 18:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit