Radka Holanová


Konzultační hodiny v LS 2023:


Liché rozvrhové týdny: pondělí 9:00-10:00. Sudé rozvrhové týdny: pátek 10:45-11:45.E-mail: radka.holanova@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 207

Místnost: R320DOdborná specializace:


  • Stylistika

  • Mediální výchova

  • Český jazyk s didaktikou pro učitelství na 1. st. ZŠ


CV

Granty

Publikace


Poslední změna: 14. únor 2023 14:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit