Radka Holanová


Konzultační hodiny v LS 2023/2024:

čtvrtek 10:00-10:40

sudý pátek 10:45-11:15 (kromě 3. a 17. 5.)


E-mail: radka.holanova@pedf.cuni.cz

Telefon: 221 900 207

Místnost: R320DOdborná specializace:


  • Stylistika

  • Mediální výchova

  • Český jazyk s didaktikou pro učitelství na 1. st. ZŠ


CV

Granty

Publikace


Poslední změna: 13. únor 2024 13:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  staré stránky


Archiv bývalých aktualit